Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
June 16
Image Size
620 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
131
Favourites
23 (who?)
Comments
22
Downloads
1
×
thamhoaquocte by baddestwhiter thamhoaquocte by baddestwhiter
Gớm nhỉ :33
Add a Comment:
 
:iconpepnie:
Pepnie Featured By Owner Jun 16, 2014  Student Interface Designer
trống vãi m ạ O.o
Reply
:iconbaddestwhiter:
baddestwhiter Featured By Owner Jun 16, 2014
Hehe, t chả biết làm sao cho nó bớt trống nữa T^T
Reply
:iconjuliemin:
JulieMin Featured By Owner Jun 16, 2014  Student Interface Designer
màu đẹp quá >.<
Reply
:iconbaddestwhiter:
baddestwhiter Featured By Owner Jun 16, 2014
Cảm ơn bạn :3
Reply
:iconjuliemin:
JulieMin Featured By Owner Jun 16, 2014  Student Interface Designer
không có gì đâu :D
Reply
:iconmincute:
mincute Featured By Owner Jun 16, 2014  Student Interface Designer
Xinh quá ^^
Reply
:iconbaddestwhiter:
baddestwhiter Featured By Owner Jun 16, 2014
Cảm ơn bạn nhiều nha :happybounce: 
Làm quen :happybounce: 
Reply
:iconmincute:
mincute Featured By Owner Jun 16, 2014  Student Interface Designer
Hihi ~ Được làm quen với người des đẹp sướng quá đuy ~
Min Chu aka Ketchup g2k1er nha ~~
Reply
:iconbaddestwhiter:
baddestwhiter Featured By Owner Jun 16, 2014
Nói quá hà Giggle 
Lill g2k3 ~ Ss em hay m-t nè ~~
Reply
:iconmincute:
mincute Featured By Owner Jun 16, 2014  Student Interface Designer
Má ơi TT_TT tuổi trẻ tài cao ~~
ss em đuy ~ xưa giờ ít ai kêu tui như vầy lắm TT^TT
Reply
Add a Comment: