Shop Mobile More Submit  Join Login
thamhoaquocte by baddestwhiter thamhoaquocte by baddestwhiter
Gớm nhỉ :33
Add a Comment:
 
:iconpepnie:
PEPNIE Featured By Owner Jun 16, 2014  Hobbyist Interface Designer
trống vãi m ạ O.o
Reply
:iconbaddestwhiter:
baddestwhiter Featured By Owner Jun 16, 2014
Hehe, t chả biết làm sao cho nó bớt trống nữa T^T
Reply
:iconjuliemin:
JulieMin Featured By Owner Jun 16, 2014  Student Interface Designer
màu đẹp quá >.<
Reply
:iconbaddestwhiter:
baddestwhiter Featured By Owner Jun 16, 2014
Cảm ơn bạn :3
Reply
:iconjuliemin:
JulieMin Featured By Owner Jun 16, 2014  Student Interface Designer
không có gì đâu :D
Reply
:iconmincute:
mincute Featured By Owner Jun 16, 2014
Xinh quá ^^
Reply
:iconbaddestwhiter:
baddestwhiter Featured By Owner Jun 16, 2014
Cảm ơn bạn nhiều nha :happybounce: 
Làm quen :happybounce: 
Reply
:iconmincute:
mincute Featured By Owner Jun 16, 2014
Hihi ~ Được làm quen với người des đẹp sướng quá đuy ~
Min Chu aka Ketchup g2k1er nha ~~
Reply
:iconbaddestwhiter:
baddestwhiter Featured By Owner Jun 16, 2014
Nói quá hà Giggle 
Lill g2k3 ~ Ss em hay m-t nè ~~
Reply
:iconmincute:
mincute Featured By Owner Jun 16, 2014
Má ơi TT_TT tuổi trẻ tài cao ~~
ss em đuy ~ xưa giờ ít ai kêu tui như vầy lắm TT^TT
Reply
:iconbaddestwhiter:
baddestwhiter Featured By Owner Jun 16, 2014
Ss nói quá ngượng chết đi được TT^TT
Art ss cũng đẹp qtqđ mà TT^TT
Reply
:iconmincute:
mincute Featured By Owner Jun 16, 2014
Cùi bắp em ơi ' _ ' 
Reply
:iconbaddestwhiter:
baddestwhiter Featured By Owner Jun 16, 2014
Art ss cute mà :3
Reply
(1 Reply)
:iconsujirim:
sUJiRim Featured By Owner Jun 16, 2014
art xinh :3
Reply
:iconbaddestwhiter:
baddestwhiter Featured By Owner Jun 16, 2014
Cảm ơn ss :D
Reply
:iconsujirim:
sUJiRim Featured By Owner Jun 17, 2014
kcg :3
Reply
:iconkangjunmina:
KangJunMiNa Featured By Owner Jun 16, 2014  Student Digital Artist
Nhìn cũng được đấy :3 Cái này hình như thuộc thẻ loại sjm rồi :o Mà s' thấy em hợp với mix và china hơn là scrap đó 
Reply
:iconbaddestwhiter:
baddestwhiter Featured By Owner Jun 16, 2014
Em chỉ được mỗi ảo thôi ss ơi Rage 
Reply
:iconkangjunmina:
KangJunMiNa Featured By Owner Jun 17, 2014  Student Digital Artist
thì đó :X China đẹp vđ
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
June 16, 2014
Image Size
620 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb

Stats

Views
218
Favourites
23 (who?)
Comments
22
Downloads
2
×